Over Jenny

Ik ben Jenny Wakelin, psycholoog, counsellor en coach. Ik werk volgens de Human Givens aanpak, wetenschappelijk onderbouwd, praktisch, kortdurend en oplossingsgericht.

Voorafgaand aan mijn afstuderen in de psychologie heb ik een carrière doorlopen als medisch onderzoeker in de psychiatrie, gevolgd door negen jaren in management waarvan vier als algemeen directeur van een multinationale medisch onderzoek organisatie.

“Therapie en counseling zijn erop gericht de cliënt te helpen onvervulde behoeften te identificeren en in staat te stellen deze te vervullen”


Als psycholoog zowel als medisch onderzoeker heb ik veel ervaring op het gebied van depressies, stress en angst, trauma en verslavingsproblemen.

Het is mijn ambitie cliënten op weg te helpen om, van uit hun eigen innerlijke krachten, een gezonde balans in hun leven te hervinden en van daar uit hun emotionele behoeften te vervullen en hun capaciteiten volle te ontplooien.

“People do not come to therapy to change their past but to change their future” - Milton Erikson

Jenny Wakelin

Toggle

Wie ben ik?

Mijn huidige werkterrein in de algemene psychologische consultatie omvat voornamelijk: stress, angst, boosheid, onverwerkte trauma, levensloop problematiek, burn-out, persoonlijke relaties, zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden.

Na mijn promotie in de medische wetenschap (aan de Universiteit van Londen, Guys Hospital Medical School), heb ik vele jaren als medisch wetenschapper een leidinggevende functie gehad in een aantal onderzoeksorganisaties gevolgd door een periode als algemeen directeur van een multinational. Mijn belangrijkste werkterrein in deze periode was in de psychiatrie.

Vervolgens heb ik een Postgraduate Diploma in de psychologie behaald en ben ik me gaan toeleggen op psychotherapie en counseling en coachen. Mijn hiervoor benodigde kennis houd ik op peil door het bijwonen van symposia en het volgen van cursussen.

Als onderdeel van mijn werk als psycholoog en counsellor ben ik nauw betrokken bij de begeleiding en het counselen van alcohol en drugs verslaafden. Voorts werk ik vaak met jonge mensen met levensloop problemen. Tenslotte geef ik regelmatig workshops over diverse aspecten van mijn werk.

Wat is Mind Body Alliance?

Het is wetenschappelijk bewezen dat een gezonde geest essentieel is voor een gezond lichaam. Bijvoorbeeld stress, angst en depressies tasten het immuunsysteem aan en maken ons vatbaar voor hartproblemen en hoge bloeddruk; tevens verslecht ons denkvermogen en ons algemeen functioneren Klinische onderzoeken hebben bewezen dat het verminderen van stress, angst en depressies gepaard gaat met een beter werkend immuunsysteem, herstel van cardiovasculaire problemen en algemene verbetering van ons geestelijk en lichamelijk functioneren.

Mind Body Alliance biedt kortdurende resultaatgerichte counseling aan.

Resultaatgerichte Counseling; maakt gebruik van de Human Givens werkwijze en is gericht op herstel van de emotionele balans. Met als gevolg een verbeterd functioneren op het gebied van lichaam en geest, en het terug krijgen van het plezier in het leven
Resultaatgerichte Counseling; biedt praktische en effectieve hulp bij het leren omgaan met stress en dagelijkse problemen.
Resultaatgerichte Counseling; duurt meestal 3-6 sessies. Naar behoefte kunnen er vervolgsessies plaatsvinden.

Mijn werkwijze

De methoden die ik hanteer als psychologisch counselor zijn vooral toegespitst op het in kaart brengen en benutten van de innerlijke krachten en mogelijkheden van de cliënt diens levenservaringen en persoonlijke vaardigheden. Mijn aanpak berust op de ‘Human Givens’ benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse,wetenschappelijk goed onderbouwde, methoden waaronder ontspanningstechnieken en technieken uit de cognitieve psychologie.

In de loop van gewoonlijk drie tot zes sessies leert en oefent de cliënt vaardigheden die helpen een evenwichtige emotionele balans te vinden en te bewaren. Met name personen die lijden onder ernstige stress, angst, onverwerkte trauma, levensloopproblemen, relatie moeilijkheden, ‘burn-out’ of gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben veelal baat bij deze vorm van counselen.

Counseling in 3 – 6 sessies
• intake 90 min
• volgende sessies 50 min

Algemene werkwijze
Therapie en counseling zijn erop gericht de cliënt te helpen onvervulde behoeften te identificeren en in staat te stellen deze te vervullen door op nieuwe wijze gebruik te maken van de eigen innerlijke krachten. Een breed palet van moderne bewezen counseling technieken wordt hiervoor gebruikt.

Stappen
• de problematiek in kaart brengen
• onvervulde behoeften identificeren
• in kaart brengen van de innerlijke krachten, levenservaringen en persoonlijke vaardigheden.
• herkennen van de oorzaak /bronnen van de problematiek
• doel van de behandeling vaststellen
• behandel sessies
• persoonlijke actieplan opstellen

Workshops en trainingen
• effectieve stress en burn-out preventie
• efficiënte communicatie
• omgaan met woede en agressie
• zelfmanagement en planning
• effectief teamwerk
• omgaan met verslaafden

Human Givens aanpak

Wat zijn Human Givens?
De mens wordt, net als ieder ander levend wezen, geboren met fysieke en emotionele behoeften, en met een ‘navigatiesysteem’ - de middelen - om deze in de wereld te vervullen. Deze behoeften (o.a. veiligheid,contact met anderen, status, autonomie, aandacht en zingeving) en middelen (o.a. geheugen,denkvermogen, ervaringen, creativiteit, dromen) noemen we de ‘Human Givens’. Een mens die in staat is om zijn behoeften in harmonie met de omgeving te vervullen, zal zich gezond en evenwichtig voelen.

Benadering
De Human Givens benadering is gebaseerd op een ‘organising idea’ waarbij de wetenschappelijk onderbouwde bevindingen van verschillende disciplines zijn samengebracht: o.a. gedragswetenschappen, psychologie, neurobiologie en Oosterse technieken waarvan de effecten zijn aangetoond. De synthese van al deze kennis geeft veelomvattende inzichten in hetgeen de mensen nodig hebben om in balans met zichzelf optimaal te functioneren. De vernieuwende psychologie stroming achter Human Givens werd in de negentiger jaren in Groot Brittannië gelanceerd door de psychologen Joe Griffin en Ivan Tyrrell.

Toepasbaarheid
De Human Givens benadering binnen therapie en coaching is effectief, kortdurend (3-6 sessies), oplossingsgericht. Omdat de Human Givens benadering uitgaat van essentiële menselijke behoeften en middelen is deze wijd toepasbaar, binnen en buiten de medische wereld en helpt mensen in allerlei situaties om hun capaciteiten ten volle te benutten.